Στη σχολή μας διενεργούνται εξετάσεις πιστοποίησης περίπου μια φορά τον μήνα. Πλέον οι εξετάσεις γίνονται (κυρίως) με τον πρωτοπόρο και αναγνωρισμένο από το Ελληνικό κράτος φορέα Diploma. Υποστηρίζονται τα πιστοποιητικά Basic Office, Business Office, Expert Office, Web Developer, Secretary Computer Workflow και άλλα.  Οι μαθητές μπορούν να βλέπουν τα αποτελέσματά τους λίγο μετά το πέρας των εξετάσεων από το site του Diploma στην περιοχή συνεργατών, χρησιμοποιώντας τους κωδικούς που τους έχουν αποδοθεί.

Για τις εξετάσεις του φορέα ECDL μπορείτε να δείτε τα αποτελέσματα χρησιμοποιώντας τους κωδικούς σας στα παρακάτω links: